Závěrečná konference OPEN 58

Rádi bychom vás jménem ITveSkole.cz a partnerských škol pozvali na závěrečnou konferenci projektu OPEN 58. Akce se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2023 od 8:30 hodin v ZŠ Janského, Praha 13, Janského 2189. Pozvánka Konference OPEN 58 Můžete se těšit na prezentace videomadajlonků partnerských škol, sdílení a výměnu zkušeností a interaktivní workshopyl!? Vstup …

Proběhlo metodické setkání pro koordinátory

Dne 25. dubna 2023 proběhlo čtvrté metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v hezkém prostoru Asociace soukromého zemědělství v Praze. Pozvaný lektor se zaměřil na mezipředmětovou spolupráci s cílem posilování kritického myšlení, sociálního učení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů, reflexe, apod. Koordinátoři se navzájem představili své výstupy …

Proběhlo společné setkání pedagogů

Dne 25. dubna 2023 se uskutečnilo v Praze na Starém městě setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 58. Setkání pro pedagogy bylo věnováno historii židovské diaspory v Praze a dorazilo na něj velké množství pedagogů. Zúčastnili se ho dokonce kolegové koordinátorů, kteří nejsou přímo zapojeni v projektu, nicméně měli zájem o vybrané téma procházky, …

Pozvánka na společné setkání pedagogů s MKC Praha

POZVÁNKA Realizační tým OPEN 58 si Vás dovoluje pozvat na komentovanou prohlídku MKC Praha realizovanou v rámci projektu „OPEN 58“ registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093   v úterý 25. 4. 2023 od 14:00 sraz je před před Maiselovou synagogou Anotace: Lidská práva, demokracie a prostor města Program tvoří procházka centrem Prahy za využití …

Inspirativní článek k demokratické kultuře

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách AUTOR: Jiřina Mrkvičková Projekt Demokratická škola se soustředil na rozvoj kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství a na profesní rozvoj učitelů s tím spojený. Jeho snahou bylo definovat následující čtyři body: 1. Úvodní slovo k tématu demokratická kultura v prostředí školy; 2. Informace o projektových …

Osvětové setkání na Gymnáziu Karla Sladkovského

Dne 19. 1. 2023 proběhl Den otevřených dveří na naší škole. Jako obvykle si různé kabinety připravily vlastní prezentace předmětů.   Proběhla i prezentace různých projektů, do kterých se naše škola zapojila. Rodiče, budoucí i současní studenti měli možnost se zúčastnit i Osvětového setkání OPEN 58.   Studenti, kteří jsou zapojeni do …

Projektový den v ZŠ Nad vodovodem

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu OPEN 58, který je zaměřen na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v základních školách v Praze. Projekt bude probíhat jeden rok a během této doby bude pilotně vyučováno podle celkem 10 připravených lekcí – na první stupni i druhém stupni např. v rámci …

Pozvánka na společné setkání pedagogů s UTB

POZVÁNKA Realizační tým OPEN 58 si Vás dovoluje pozvat na workshop Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na téma Demokratická škola – demokratická společnost realizovaného v rámci projektu „OPEN 58“ registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093   v pondělí 27. 2. 2023 od 14:00 v JUST HOME, Šrobárova 13, Praha 3 – Vinohrady https://www.just-home.cz/srobarova/ Anotace: Inkluzivní …

PF 2023

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci. Realizační tým OPEN 58   Název projektu: OPEN 58 Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093      

Demokracie nepatří jen do občanky

Metodická příručka vznikla jako výstup projektu s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příručka je ke stažení ZDE: MKC_brozura_Metodika   Zdroj: home. home [online]. Copyright © 2016 [cit. 05.12.2022]. Dostupné z: https://mkc.cz/   Název projektu: OPEN 58 Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093