Dne 3. září proběhlo první metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v multikulturním koutku Základní školy Klausova. Koordinátoři se navzájem seznámili a představili své školy. Koordinátoři ze ZŠ Klausova sdíleli své zkušenost, které získaly v rámci realizace projektu PRIMAS Praha 13. Metodik konzultoval s pedagogy podklady pro realizaci klíčových aktivit projektu a řešil podporu pro zlepšení vztahů k multikultuře, klimatu třídy, zvládání rozdílů mezi žáky. Metodik společně s pedagogy plánoval realizaci aktivit OPEN, které by měly proběhnout v rámci realizace projektu v každé z partnerských škol. Na akci MAP mohli účastníci vyplnit krátký dotazník, který přináší cenné postřehy a poskytuje zpětnou vazbu na pořádané akce realizačnímu týmu. Na základě vyhodnocení dotazníků si účastníci pochvalovali zejména řadu zajímavých informací.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440