Dne 3. září proběhlo první metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v multikulturním koutku Základní školy Klausova. Koordinátoři se navzájem seznámili a představili své školy. Koordinátoři ze ZŠ Klausova sdíleli své zkušenost, které získaly v rámci realizace projektu PRIMAS Praha 13. Metodik konzultoval s pedagogy podklady pro realizaci klíčových aktivit projektu a řešil podporu pro zlepšení vztahů k multikultuře, klimatu třídy, zvládání rozdílů mezi žáky. Metodik společně s pedagogy plánoval realizaci aktivit OPEN, které by měly proběhnout v rámci realizace projektu v každé z partnerských škol. Na akci MAP mohli účastníci vyplnit krátký dotazník, který přináší cenné postřehy a poskytuje zpětnou vazbu na pořádané akce realizačnímu týmu. Na základě vyhodnocení dotazníků si účastníci pochvalovali zejména řadu zajímavých informací.

 

One comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *