Ve středu 7. října 2020 proběhnou v Základní a mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 první aktivity OPEN v rámci projektu OPEN 51. Realizace aktivit OPEN bude určena pro žáky 2. stupně. Aktivity budou vedeny zážitkovou formou a budou zaměřeny na sociální soudržnost, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, povedou k porozumění a toleranci odlišných kultur. Lektor Jiří Kruliš se tentokrát zaměří na problematiku „fake news“ a rozvoje Prahy v historických souvislostech.

Falešný, Falešné Novinky, Média, Přenosný Počítač

 

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

Napsat komentář