ZŠ a MŠ Petra Strozziho se bude konat 17. 12. 2020 online aktivita OPEN. Společně budeme poznávat různé země světa pomocí puzzle, které budou žáci interaktivně skládat na svých PC nebo 3Panelu. Obrázky jsou zaměřené na hlavní město dané země a některé z typických jídel, zvířat. Zábavnou formou si žáci prohloubí znalost o jednotlivých zemích. Mohou je mezi sebou navzájem porovnávat a zastavit se u odlišností, které nás ale současně spojují např. jídlo. Stejně tak jako má většina zemí národní strom, má i národní jídlo.

 

Napsat komentář