Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhne první ONLINE dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu. Setkání je důležitou součástí povinného ověření plánu MKV a výukového programu dle soc. pilíře TUR. Na setkání budou probíhat moderované diskuze s cílem získat ucelenou zpětnou vazbu na realizované aktivity KA02 a KA03, bude probíhat reflexe a sdílení zkušeností. Akce je rozdělena do dvou dnů, kdy první den je zaměřený na sdílení, zapojení zástupců NNO a místní komunity a na moderované diskuze. Tentokrát se můžeme těšit na setkání se zástupci InBáze, z.s., kteří nám představí program společnosti a předvedou pedagogům Bedýnky příběhů a výukové programy pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Druhý den bude zaměřený na reflexi a na poznatky z praxe při ověření plánu MKV a programu vytvořeného dle soc. pilíře TUR.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

One comment

  1. I came here to study wellbutrin sr buy Ilopango Mayor Salvador Ruano was in no mood to celebrate his town’s peacemaking achievements at a recent news conference he called. Instead, he slammed his fists against the podium and fumed against President Funes, a former TV reporter, for failing to support them.

    Aaron

Napsat komentář