První aktivity byly zaměřené na pravdivost zpráv tzv. fake news. Dle předpokladu bylo pro žáky velmi náročné odhadnout, jestli určitá zpráva je dezinformační či nikoliv. Úspěšnost ve správnosti tipování byla velmi nízká. V ověřování informací však byli většinou úspěšní a byly na základě ověření schopni případně upravit svůj nesprávný tip.  

V dalších aktivitách žáci zjišťovali, jak vypadá okolí školy a zhodnotili, jak se místo od roku 1938 změnilo. To vše za asistence ortofoto map na webové stránce dveprahy.cz. Žáci zvládli zadání v rámci omezeného času skvěle. Zjistili například, že na místě OC Flora bylo dříve parkoviště. S tím také souvisí že je hustší zastavěnost budovami jak pro bydlení, tak i pro další účely. Obecně hodnotili změny častěji k lepšímu, avšak rádi by měli více prostoru pro parky. 

 

Napsat komentář