Proběhly aktivity OPEN v ZŠ a MŠ Petra Strozziho

V ZŠ a MŠ Petra Strozziho proběhly 17. 12. 2020 online aktivity OPEN. Žáci společně poznávali různé země světa pomocí puzzle, které interaktivně skládaly na svých PC nebo 3Panelu. Obrázky byly zaměřené na hlavní město dané země a některé z typických jídel, zvířat. Zábavnou formou si žáci prohloubily znalosti o jednotlivých zemích. …

Druhé metodické setkání pedagogů

Druhé metodické setkání V pořadí 2. metodické setkání je naplánováno na čtvrtek 7. ledna 2021. Uskuteční se distanční formou, v čase od 14:00 do 15:30. Obsahem 2. metodického setkání bude poskytnutí metodické podpory pedagogům v rámci podpory Aktivit OPEN, souvisejících s průřezovými tématy MKV. Prakticky budou mít pedagogové možnost podrobněji se seznámit s obsahem jednotlivých …

Proběhlo dvoudenní setkání pedagogů

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2020 proběhlo první dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu. Setkání bylo realizováno ON-LINE a jen potvrdilo, že je nejen důležitou součástí povinného ověření plánu MKV a výukového programu dle soc. pilíře TUR, ale dodává celému obsahu smysluplnost. Podle sdělení pedagogů lze obecně shrnout, …