Druhé metodické setkání

V pořadí 2. metodické setkání je naplánováno na čtvrtek 7. ledna 2021. Uskuteční se distanční formou, v čase od 14:00 do 15:30.

Obsahem 2. metodického setkání bude poskytnutí metodické podpory pedagogům v rámci podpory Aktivit OPEN, souvisejících s průřezovými tématy MKV.

Prakticky budou mít pedagogové možnost podrobněji se seznámit s obsahem jednotlivých lekcí výukového programu, přičemž v tomto setkání bude prezentováno pět lekcí, a přirozeně bude poskytnut prostor pro následnou diskusi.

Metodickým setkáním budou provázet Metodikové KA02 – Mgr. Yvetta Ellerová a KA03 – Bc. Jiří Kruliš.

Pedagogové obdrží včas pozvánku, která je uveřejněna rovněž na stránkách OPEN 51.

Těšíme se na setkání již nyní, v tomto předvánočním čase a přejeme všem hodně dobrých sil v této dobré práci.

Realizační tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

Napsat komentář