ZŠ a MŠ Petra Strozziho proběhly 17. 12. 2020 online aktivity OPEN. Žáci společně poznávali různé země světa pomocí puzzle, které interaktivně skládaly na svých PC nebo 3Panelu. Obrázky byly zaměřené na hlavní město dané země a některé z typických jídel, zvířat. Zábavnou formou si žáci prohloubily znalosti o jednotlivých zemích. Mohly je mezi sebou navzájem porovnávat a zastavit se u odlišností, které nás současně spojují.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440