Architektura, Ulice, Město, Budovy, Historický, CentrumMísto k životu a naše řeč

Aktivity OPEN běží v plné síle i radosti. V prosinci se uskutečnily Aktivity OPEN na ZŠ Zličín s lektorkou Petrou Pitelkovou.

Žáci 4.-5. ročníku se ocitli v tématu Jak vypadá krajina kolem nás?

Během motivačního úvodu proběhla debata o různých místech na Zemi, o nejrůznějších krajinách. Žáci přiřazovali obrázky k typickým krajinám zemích, odkud žáci pocházejí. Diskutovali o tom, jak blízko mají k přírodě – Jak jejich krajina vypadá – Jak se mění – Zda je chráněná… a podobně. Pomocí IT techniky se žáci seznámili s webovou stránkou atlas.mapy.cz. Uhadovali místa z blízkého okolí, postupovali od globálního vidění světa směrem k lokálnímu, což je žákům velmi blízké.

Moje místo na mapách

Glóbus, Země, Svět, Mapa Světa, Kontinenty, PlanetaTo byl název tématu pro žáky 6. ročníku.

V rámci lekce probíhala diskuze nad jednotlivými druhy map v papírové i elektronické podobě. Žáci si vyzkoušeli aplikaci Google Earth a další on-line dostupné zdroje. Seznámili se s tím, co by každá mapa měla obsahovat, následně proběhla nejzajímavější část, a to kreslení myšlenkové mapy – mentální mapy podle úryvky. Žáci se museli zorientovat v prostoru a zakreslit všechny důležité prvky. Bylo to velmi inspirativní, takže čas plynul, jako by nebyl.

A konečně žáci 7. ročníku si užili aktivity s názvem Kolik jazyků znám, tolikrát jsem člověkem.

Lekce probíhala v multikulturním zázemí. Žáci pracovali ve dvojicích. Na úvod proběhlo seznámí se s různými národnostmi světa. S využitím aplikace Scratch poté žáci zpracovávali zadaný úkol, a to naprogramování příběhu minimálně dvou hovořících lidí z odlišných zemí. Odlišnosti jsou sice zřejmé v jazyku, ale nemělo by se zapomínat na řeč! Řeč nese veškerý obsah a sdělení. A to se v této aktivitě krásně podařilo.

Jak již bylo zmíněno výše – aktivity byly skutečnou radostí především pro žáky, ale také pro lektorku a pedagogy.

Je více než zřejmé, že celý projekt přináší velkou hodnotu, a to nejen v oblasti multikulturní výchovy, ale napříč životem.

Přejeme všem žákům i pedagogům multizdraví a hodně radosti, protože se říká, že když je dítě šťastné, je i zdravé.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440