Děkujeme Vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku 2021
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Současně se těšíme na další společnou spolupráci.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440