Nový rok 2021 v projektu OPEN 51 započal 2. metodickým setkáním, které se uskutečnilo ve čtvrtek 7. ledna 2021.

Metodickým setkáním provázeli metodikové KA03 – Bc. Jiří Kruliš, KA02 – Mgr. Yvetta Ellerová a manažerka projektu OPEN 51 – Ing. Bc. Petra Řezáčová.

Obsahem setkání bylo jednak poskytnutí podpory pedagogům při celkové realizaci projektu, ale především metodická podpora v oblasti pilotáže jednotlivých metodik ve výuce.

Druhou částí metodického setkání bylo bližší seznámení s metodikami č. 15, 16. a 17. s názvem Stejnost-Jinakost-Syntéza, spadajících do okruhu „etnický původ“ MKVV. Jedná se o tři metodiky, které společně tvoří jeden celek a jedna navazuje na druhou.

Součástí setkání byla rovněž věcná a konstruktivní diskuse pedagogů s členy realizačního týmu, včetně sdílení zkušeností pedagogů z realizace pilotních aktivit, které byly i navzdory současným epidemiologickým opatřením vesměs pozitivní.

Shrnuto lze říci, že metodické setkání naplnilo plánovaný záměr a vneslo více jasnosti a klidu do realizace celého projektu OPEN 51.

Přejeme tedy v novém roce všem zúčastněným mnoho radosti z této smysluplné práce, především dobré zdraví.

Realizační tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440