Připravujeme v pořadí 2. dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu OPEN 51, které se uskuteční ve dnech 10.-11. února 2021, opět ON-LINE.

Na každý den je plánován jeden seminář neziskové organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a pracovní integraci, pomáhá rodinám zorientovat se v českém vzdělávacím systému, realizujeme kurzy češtiny různých formátů, zaměření a úrovní. Stejně tak poskytuje i pedagogickým pracovníkům metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

První den, tedy 10. února se uskuteční seminář s názvem: Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I. A druhý den je plánován seminář s názvem Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ.

Přirozeně bude na dvoudenním setkání také prostor pro reflexi a sdílení poznatků z praxe při ověření plánu MKV a programu vytvořeného dle soc. pilíře TUR.

Těšíme se na setkání.

Realizační tým

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440