Dne 18. 2. 2021 proběhnou v ZŠ Klausova aktivity OPEN na téma Design Thinking jako cesta k inovaci.

Žáci si vyzkouší inovátorskou práci v týmu, ve kterém budou navrhovat řešení na vybraný problém. Během lekce si projdou procesem od brainstormingu až po návrh prototypu řešení, který představí.
Týmová Práce, Tým, Zařízení, Deska, Křída, Šrafování

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440