15.3. a 29.3. 2021 proběhnou v ZŠ a MŠ Lobkovicovo další aktivity OPEN, tentokrát s deváťáky. Protože současná situace je taková jaká je, rozhodli jsme se ve spolupráci se školou převést aktivity do online formy. To nám umožnilo otevřít nové možnosti, jak nechat žáky spolupracovat a zkusit v týmech přijít na to, co vše je potřeba se dozvědět k tomu, aby byli schopni odpovědět na dvě otázky: „Jaký byl život v relativně nedávné minulosti v porovnání s dneškem?“ a „Čemu se dá věřit a jak to poznat?“.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440