Ve dnech 10. a 11. února 2021 proběhlo druhé dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu.

V každém dni se uskutečnil plánovaný seminář neziskové organizace META, o.p.s., která od roku 2004 podporuje cizince v rovném přístupu ke vzdělávání a poskytuje rovněž pedagogickým pracovníkům metodickou podporu a poradenství v oblasti vzdělávání a začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

První den, tedy 10. února, se uskutečnil seminář s názvem: Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem I.. Výsledkem byla nadmíru velká spokojenost všech účastníků, protože téma i obsah byl skutečně výraznou inspirací pro jejich práci.

Druhý den pak měli pedagogové další úžasnou příležitost účastnit se semináře s názvem Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ. Podobně jako v předchozím dni byli velmi spokojeni, vyjadřovali poděkování za inspirace, nové náměty a především za konkrétní a praktické ukázky.

Po celou dobu měli možnost živě komunikovat, sdílet své zkušenosti, ale hlavně sami si ověřit a vyzkoušet řadu zajímavých aplikací, technik či postupů, které budou pro jejich práci se žáky nepochybně oživením, ale také zdrojem rozvíjení forem práce v této oblasti.

Součástí dvoudenního setkání bylo kromě programu Mety rovněž on-line setkání realizačního týmu a koordinátorů jednotlivých škol. Setkání bylo realizováno ON-LINE a znovu bylo živým důkazem smysluplnosti i významnosti, co se týká ověření plánu MKV a výukového programu dle sociálního pilíře TUR.

Děkujeme všem inspirujícím i inspirovaným za aktivní účast a za projevení díků za tuto smysluplnou práci.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440