Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhla na ZŠ Klausova on-line Aktivita OPEN 51, kterou vedla lektorka Mgr. Markéta ČONKOVÁ. Metodickou podporu zajišťovala Mgr. Yvetta Ellerová.

Tato aktivita nesla název Design Thinking jako cesta k inovaci.

Markéta byla v úvodu představena paní učitelkou a poté převzal kormidlo do svých rukou – bravurně. Nejprve sdělila přihlášeným žákům obsah celého setkání, vysvětlila zadání, řekla, co je čeká, co budou dělat… a společně se všichni pustili do práce.

Žáci si mohli vybrat po vzájemné dohodě ve skupině jedno z následujících témat:

– Jak bychom mohli lidem pomoci více poznat život lidí s odlišným mateřským jazykem? / Jak bychom mohli spolužákům s odlišným mateřským jazykem pomoci s počáteční adaptací?

– Jak bychom spolužákům s odlišným mateřským jazykem mohli ve škole a jejím okolí dodat pocit, že jsou u nás vítáni.

– Jak bychom mohli navrhnout lepší způsob, jak ve škole recyklovat?

Poté vzájemně ve skupině diskutovali o tom, jak danou situaci (problém) řešit či vyřešit – mapovali situaci, navrhovali řešení, přicházeli s inovativními řešeními

Žáci byli aktivní, zejména v individuální a skupinové práci, vzájemně spolupracovali, doptávali se. Když potřebovali radu, řekli si o ni, vše proudilo živě a tvořivě.

Během lekce prošli procesem od brainstormingu až po návrh prototypu řešení, navrhovali řešení na vybraný problém, a své řešení pak představovali ostatním.

Vyzkoušeli si prakticky inovátorskou práci v týmu, což technicky skvěle zvládli  právě díky precizně připravené formě skupinové práce on-line.

Využití IT techniky i aplikací bylo v této on-line formě vhodně zvoleno, velmi přesně a detailně vysvětleno její užívání prostřednictvím vloženého videa a bylo zřejmé, že žáky téma  velmi zaujalo.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440