Tentokrát specifické, jedinečné. Proběhlo individuálně na všech školách, respektive na každé škole zvlášť. Motivem individuálních metodických setkání bylo primárně respektování karanténních opatření, ale v posledku se ukázala jako velmi smysluplná.

7. března 2021 se uskutečnilo 3. metodické setkání na Gymnáziu Lobkovicovo a Sladkovského, 18. března pak na ZŠ Strozziho a Klausova a konečně 19. března na ZŠ Zličín.

Společným jmenovatelem individuálních setkání byla metodická podpora v oblasti využití multikulturního zázemí na všech školách. Tedy podpora v tom, jak mohou tohoto zázemí využívat při pilotování výukových lekcí nebo při realizaci Aktivit OPEN 51, nebo jak je mohou využívat pro společná setkávání, pro mimoškolní aktivity a podobně.

Metodik Bc. Jiří Kruliš se na zmíněných školách sešel individuálně s koordinátory projektu i s pedagogy, kteří se podílejí na realizaci projektu a věnoval všem individuální péči a pozornost nejen ve zmíněné oblasti, ale při řešení nejrůznějších situací, souvisejících s projektem OPEN 51.

Spokojenost byla na všech stranách, zejména (a to přirozeně) na straně pedagogů.

Děkujeme všem zúčastněným a v duchu radosti ze smysluplné práce se těšíme na další práci a spolupráci.

Tým Open 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440