Ve dnech 19. a 20. dubna 2021 proběhlo třetí dvoudenní setkání pedagogů v rámci klíčových aktivit projektu.

První den, tedy 19. dubna, se uskutečnily semináře na téma Inkluze žáků s OMJ – praktické příklady z praxe lektorky k výuce žáků s OMJ a Canva a její využití ve výukovém programu, sdílení zkušeností z aktivit OPEN, praktické ukázky. Zbyl i prostor na sdílení zkušeností koordinátorů a pedagogů partnerských škol.

Druhý den 20. dubna pak měli pedagogové další úžasnou příležitost účastnit se semináře společnosti META, o.p.s s názvem Tvorba výukových materiálů pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Podobně jako v předchozím dni byli velmi spokojeni, vyjadřovali poděkování za inspirace, nové náměty a především za konkrétní a praktické ukázky.

Realizační tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440