Dne 3. 5. a 6. 5. 2021 se uskuteční další aktivity OPEN 51, tentokrát na Gymnáziu Karla Sladkovského. Celkově proběhnou čtyři aktivity s tím, že dvě budou na téma Fake News a dvě na téma Identita místa. Na rozdíl od předcházejících aktivit se budeme snažit o naplnění každé aktivity v průběhu dvouhodinové lekce, během nichž budou mít žáci možnost seznámit se s nástroji, které mohou použít pro práci v týmech. Koncentrace bude zaměřená na kritické myšlení, spolupráci a prezentaci. Ke spolupráci bude využito skupinových místností v aplikaci Teams, do kterých budou žáci rozděleni.

V aktivitě o poznávání okolí školy se dohodnou na specifickém místě, na jejž se chtějí zaměřit, a společně objevit, jaké změny v daném místě nastaly. Tuto změnu následně smysluplně popíší a připojí vlastní názor, kterým ohodnotí, zdali tato změna byla k lepšímu, či nikoliv a proč. Bude-li dostatek času, zaměříme se i na širší hodnocení vybrané lokace od dalších týmů.

V aktivitě Fake news budou žákům prezentovány znaky fake news a také to, jak je podle těchto znaků poznat. Po prezentaci pak v týmech využijí internet, na kterém se budou snažit najít příklad desinformační zprávy. Poté rozhodnou, zda je tato zpráva desinformační a pokud ano, zda je či není potenciálně nebezpečná. Své rozhodnutí následně vysvětlí. Společně pak všichni žáci budou zprávy reflektovat a zamýšlet se nad nimi.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440