15. 3. a 29. 3. 2021 proběhly další aktivity OPEN 51 na téma Fake News a Identita místa. Tentokrát jsme chtěli otestovat v devátých třídách, jak dalece jsou žáci schopni zapojit své kritické myšlení v týmové práce. Obě aktivity byly nastaveny tak, že žáci na prvním setkání dostali úkol a 14 dní poté prezentovali své nálezy.

U Identity místa byly žákům na první hodině předvedeny nástroje, které umožňují žákům zjistit, jak se změnilo okolí jejich školy za poslední dobu. Měli na výběr z následujících nástrojů:

1. DvePrahy.cz – ortofotomapy z období mezi roky 1938 a 2020

2. Mapy.cz – ortofotomapy z období mezi roky 2003 a 2020

3. maps.google.com – street view z období mezi roky 2009 a 2019

Úkolem týmů žáků bylo najít změnu v okolí jejich školy, ať už za delší či kratší období, a poté tuto změnu prezentovat společně s názorem, jestli byla tato změna k lepšímu, či nikoliv a proč. Dva týdny po zadání úkolu se žáci setkali znovu a prezentovali vybrané změny. Většina zvolila formu prezentace, avšak jako dobrá cesta se ukázalo i přímé využití nabízených aplikací.

U Fake News jsme zvolili opět 14denní odstup od zadání úkolu až k jeho vypracování. Zadání úkolu bylo velmi jednoduché, avšak ukázalo se, že takovéto jednoduché zadání může vést k velmi rozdílným výsledkům. Žáci měli za úkol vytvořit prezentaci v programu dle jejich preference, kde představili, co jsou Fake News tak, aby byl kdokoliv schopný pochopit, co to je. Zároveň měli za úkol najít příklad Fake News a ukázat na něm, podle čeho se dá odhadnout, že se jedná o nepravdivou zprávu. Tato problematika se ukázala příliš rozsáhlá na krátké prezentace, kdy týmy žáků měly jen několik málo minut času. Avšak dle všeho se žáci doplnili tak, že dohromady všechny prezentace byly schopny obsáhnout základní znaky dezinformačních zpráv a zároveň osvěžit si, jak se takovýmto zprávám vyhnout.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440