Ve dnech 8. a 9. 6. 2021 se po delší době karanténních opatření mohlo uskutečnit prezenčně, a také uskutečnilo, dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51.

Jak se dalo předpokládat, setkání, kterého se účastnili koordinátoři, další pedagogové zúčastněných škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51, proběhlo v přátelské atmosféře, ale především bylo naplněno kreativní prací v rámci projektu. Tedy obsahem, který korespondoval s aktuální fází projektu. Za vše uvádíme například informace o spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně, aktualizace plánu a programu KA02 a KA03, podpora při zpracovávání jednotlivých analýz a řada dalších činností, souvisejících s průběhem a realizací projektu.

Smysluplnou aktivitou bylo rovněž vzájemné sdílení zkušeností pedagogů jednotlivý zapojených škol, diskuse a debaty.

Setkání se konalo v Základní a mateřské škole Zličín. Cenným obohacením byla prohlídka školy s laskavým doprovodem a komentáři paní ředitelky. Škola stojí za pozornost, mají to tam opravdu krásné. Ale víme a nepochybujeme, že krásné to mají i na ostatních školách. A také jsme si všichni vědomi, že taková krása se nerodí sama od sebe – ale že v ní spočívá mnoho sil, mnoho dobrého úsilí a kus práce.

V obou dnech proběhl seminář společnosti META, o.p.s. s tématem Elektronické zdroje, materiály a tipy pro výuku žáků s OMJ a ve druhém dni pak seminář s tématem Metody ve výuce žáků s odlišným mateřským jazykem. Pedagogové byli nadmíru spokojeni.

Během celé akce bylo k dispozici občerstvení dle platných hygienických nařízení a stejně tak i samotné setkání, včetně seminářů společnosti META se konalo za dodržení hygienických pravidel.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil ve finále tohoto školního roku.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440