Pilotáž lekce s názvem Den kulturní rozmanitosti se uskutečnila 19. května 2021 v 7. třídě ZŠ a MŠ Zličín pod vedením paní učitelky Rosové.

Skutečnost, že Světový den kulturní rozmanitosti upozorňuje na rozličné tradiční kulturní  hodnoty různých zemí, je skvělou příležitostí, jak v rámci multikulturní výchovy ve školách otevřít a rozvíjet oblast vnímání jinakostí jednotlivých zemí, lidí v nich žijících, jak rozvíjet schopnost vnímání odlišností různých kultur, jak vnášet klid a porozumění do každodenního života v rámci této kulturní rozmanitosti.

Tato lekce byla zaměřena na pojem „rozmanitost kultury“, ale především na hledání odpovědí na otázku, proč se tento den stává významným a pevným světovým svátkem.

Úkolem žáků bylo ztvárnit svoji vlastní představu prostřednictvím kreativní práce, konkrétně vytvořením plakátu k tomuto dni.

Vlastní tvořivé práci předcházelo seznámení se s obsahem zmíněného svátku, což bylo provedeno skvěle připravenými dvěma prezentacemi. Jedna vycházela z metodických materiálů projektu a druhá speciálně a přímo navazovala na tu první, a to vše s využitím interaktivní tabule. Žáci tak mohli přirozeně a snadněji pochopit princip a smysl daného svátku a poté využít informací k vlastní tvorbě plakátů.

Při vlastní aktivní práci pak žáci tvořili plakát s využitím aplikace Canva, která je velmi zaujala a do práce se pustili opravdu s nadšením. Tomu určitě pomohla i skutečnost, že žáci byli do aplikace zaregistrováni dopředu a pilotáži byla věnována dvouhodinovka výtvarné výchovy. Kde se s aplikací mohli podrobně seznámit a následně měli dostatek času na tvoření. Jejich výsledné práce jsou k zhlédnutí zde.

Následující čas vyučovací hodiny pro tvorbu plakátu pak byl naprosto dostačující.

Shrnuto-podtrženo: záměr, aby žáci pochopili pojem kulturní rozmanitosti a spolu s tím vnímali také důležitosti tohoto svátku pro celý svět, zejména v současné době, byl naplněn.