Stará, ale stále moudrá pravda. Kolik jazyků znám, tolikrát jsem člověkem je název jednoho ze dvaceti programů, které jsou pilotovány v rámci projektu OPEN 51. Tato lekce proběhla 25. února 2021 v ZŠ a MŠ Strozziho v Praze pod vedením paní učitelky Jany Cuché. Vyučovací hodina se konala v předmětu Anglický jazyk. Je pravdou, že téma – Kolik jazyků znám, tolikrát jsem člověkem, včetně otázek zabývajících se multikulturním prostředím, jsou pro žáky této třídy zcela běžné.

Jak to probíhalo?

V úvodu lekce se odehrál mezi žáky brainstorming s tématem: národnost. Poté se žáci rozdělili do skupinek (dvojice, trojice a čtveřice). V každé skupině se domlouvali a posléze i dohodli, kterou národnost si zvolí a budou jí věnovat svou pozornost v následující praktické části. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit svého Avatara s využitím aplikace Voki (www.voki.com). Vše jim bylo vysvětleno, předvedeno a mohli se pustit do práce, která žáky zjevně zaujala a bavila. Mohli tvořivě pracovat, spolu-pracovat a dávat tak do souladu svoje poznatky s kreativní tvorbou právě díky aplikaci Voki.

Následně každá skupinka prezentovala svoje dílo ostatním žákům, což bylo vědomým záměrem, protože i prezentace je důležitou součástí rozvoje komunikačních schopností, které zejména v oblasti multikulturního vzdělávání hrají důležitou roli. Ba co víc, žáci prezentovali svou práci v anglickém jazyce.

V závěru hodiny byli žáci vyzváni, aby do soukromé zprávy zaslali paní učitelce zpětnou vazbu a pokusili se reflektovat jak svou vlastní práci – tedy uvědomění, co se jim povedlo více, co méně, co bylo snadné, co naopak vnímali jako náročné, tak samotný obsah lekce – tedy co se jim líbilo více, co méně, jaké mají případné návrhy a podobně. Schopnost reflexe vlastní práce i práce jiných je rovněž velmi důležitou součástí v procesu vzdělávání.

Výsledkem této tvořivé práce je zjištění, že žáci byli nadšeni, zaujati, užili si své vlastní tvorby, dá se říci, že obsahem lekce byli doslova nadšeni.

Jejich nadšení a klidná tvořivá práce v průběhu samotné lekce byla ovšem podpořena také tím, že žáci byli s aplikací Voki seznámeni již týden předem.

Z této aktivity rovněž vyplynulo, že téma Kolik jazyků znám, tolikrát jsem člověkem, by bylo vhodné zpracovat i v rámci většího projektu, třeba i ve spojení s dalšími vyučovacími předměty, jako je Zeměpis, Výchova k občanství, jiné jazyky a samozřejmě i Český jazyk.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440