Ve dnech 4. a 5. října 2021 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51. Jak se dalo předpokládat, setkání, kterého se účastnili koordinátoři, další pedagogové zúčastněných škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51, proběhlo v přátelské atmosféře, ale především bylo naplněno kreativní prací v rámci projektu. Tedy obsahem, který korespondoval s aktuální fází projektu. Za vše uvádíme aktualizace plánu a programu KA02 a KA03, souvisejících s průběhem a realizací projektu. Smysluplnou aktivitou bylo rovněž vzájemné sdílení zkušeností pedagogů jednotlivý zapojených škol, diskuse a debaty.

První den proběhl v ZŠ Zličín. Hlavním programem byl seminář na téma Náboženská diverzita jako tajemná komnata českého školství, který  byl připraven lektorkou a pedagožkou paní Sedlákovou z Masarykovy univerzity Brno. V současném globalizovaném světě je práce s kulturní a náboženskou diverzitou aktérů školy důležitou součástí respektujícího a podnětného ekosystému školy. Účastníci workshopu si zážitkově-reflektivní formou vyzkoušeli prvky nábožensky a kulturně senzitivního vzdělávání. Vyzkoušeli si konkrétní techniky, které podporují příznivé klima ve školní třídě. Diskutovali aktuální otázky spojené s náboženskou diverzitou ve školních a mimoškolních institucích. Pedagogové byli nadmíru spokojeni. Zbyl i prostor na sdílení zkušeností koordinátorů a pedagogů partnerských škol.

Druhý den jsme společně prozkoumali okolí Dejvic a seznámili se s historií ruské emigrace. Komentovanou procházku pro nás zajistilo Multikulturní centrum Praha. Asi nejzajímavější byla návštěva chrámu Sv. Mikuláše v Bubenči v Roosveltově ulici. Kdo by čekal, že za obyčejným vchodem do domu se skrývá tak svaté místo. Dozvěděli jsme se, jak probíhá tradiční půst i jak probíhají bohoslužby. Setkání jsme zakončili s paní Xenii, která se věnuje výuce českého jazyka pro cizince. Sama jako dítě s odlišným mateřským jazykem v ČR vyrůstala, a tak nám sdílela zkušenosti své i svých studentů. Obě setkání byla velmi obohacující a pomohla nám opět trochu více porozumět našim žákům.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440