Během metodického setkání byli účastnící seznámeni s benefity zapojení žáků do organizace plánovacích setkání vedoucích ke změně společně užívaného prostoru. Sdíleli jsme zkušenosti se zapojováním různých cílových skupin do procesu plánování prostoru (rodiče, žáci, učitelé, veřejnost). Seznámili jsme se se základním principem Assets Based Community Development a ukázali si, v čem se liší od klasického prograntového přístupu. A jaké to přináší výhody či nevýhody. Na případové studii proměny nevyužívaného prostoru ve spolupráci se školou, jsme si ukázali, jaké výhody přináší promyšlené zapojení různorodých cílových skupin a jak klíčovou roli může hrát škola. Ukázali jsme si, jaký význam mají podobné aktivity pro výchovu k aktivnímu občanství a pro rozvoj dalších kompetencí žáků. Účastníci byli seznámeni s programem Dobrodruzi, který podporuje žáky v benefičních aktivitách.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440