Ve dnech 1. a 2. prosince 2021 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51 v zajímavém prostoru IMPACT HUB PRAHA na Smíchově.

Jak se dalo předpokládat, setkání, kterého se účastnili koordinátoři, další pedagogové zúčastněných škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51, proběhlo v přátelské atmosféře, ale především bylo naplněno kreativní prací v rámci projektu. Tedy obsahem, který korespondoval s aktuální fází projektu. Za vše uvádíme aktualizace plánu a programu KA02 a KA03, souvisejících s průběhem a realizací projektu. Smysluplnou aktivitou bylo rovněž vzájemné sdílení zkušeností pedagogů jednotlivý zapojených škol, diskuse a debaty.

První den byl hlavním programem workshop Masarykovy univerzity Brno. Náplní workshopu byly především praktické ukázky práce s instrumenty R. Feuersteina, aby si účastnící na vlastní kůži prožili, jak může být takováto intervence prospěšná. Účastnici se věnovali v rychlosti i teoretickým východiskům teorie R. Feuersteina, především tématům strukturální kognitivní modifikovatelnost, zprostředkované učení, dynamická diagnostika (baterie LPAD). Dále se účastníci seznámili s konceptem tzv. FIE škol, které mají různé prvky Feuersteinovy koncepce zapojené přímo ve výuce.

Druhý den proběhla v rámci programu setkání Interkulturní dílna Multikulturního centra Praha. Účastníci si zážitkovou formou vyzkoušeli, jak vznikají stereotypy a jak k tomu specificky přispívají média, jak a v jakých kontextech jsou cizinci v médiích zobrazováni. Dílna byla koncipována do školní výuky, např. do základů společenských věd, kde vhodně doplňuje průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost atd.

Obě setkání byla velmi obohacující a pomohla nám opět trochu více porozumět našim žákům.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440