V pondělí 6. 12. 2021 proběhla na Gymnáziu Karla Sladkovského pro žáky tercií a kvarty dvouhodinová beseda s názvem Cizinec v jiné kultuře. Tato beseda byla součástí Aktivit OPEN.

V první části besedy se žáci seznámili s osobními zkušenostmi z míst jako Nový Zéland, Americká Samoa nebo Spojené arabské emiráty. Studenti se dozvěděli, jaké rozdíly v kultuře a myšlení panují v daných destinacích a na jaké nástrahy života v odlišné kultuře mohou narazit.

V druhé části besedy proběhl video hovor s Češkou žijící delší dobu ve Španělsku. Tématem besedy byly klady a zápory kulturního života v zahraničí a přijímání odlišných kulturních hodnot.

V závěru besedy byli studenti rozděleni na tři skupiny, v nichž hledali odpovědi na otázky týkající se imigrantů v jejich věkových skupinách.

V úplném závěru besedy studenti vytvořili video, v němž prezentovali své závěry a stanoviska.

Video tercie

Video kvarty


Cílem celé besedy bylo, aby žáci pochopili, že cestou k poznání jsou otázky, zájem a diskuze a nikoliv předsudky a pomluvy.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440