Ve dnech 8. a 9. února 2022 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51 v již dobře osvědčeném prostoru IMPACT HUB PRAHA na Smíchově.

Setkání se zúčastnili koordinátoři a pedagogové zapojených škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51. I tentokrát proběhlo setkání v příjemné atmosféře, v níž probíhal aktivní dialog.

Tématem prvního dne bylo „Učíme (se) v kruhu“ a stejně jako minule se jednalo o workshop Masarykovy univerzity Brno. Jeho náplní bylo představit praxi poradních kruhů, kterou lze velmi smysluplně využít ve školním prostředí, o čemž se všichni mohli přesvědčit díky výborným názorným ukázkám přednášejících. Cílem workshopu bylo představit poradní kruh jako bezpečný rámec pro sociální a emocionální rozvoj žáků i sdílení vzdělávacích obsahů.

Obsahem workshopu druhého dne s názvem „Jak zahrnout interkulturní rozměr do mediální výchovy“ byla základní východiska a aktuální trendy v mediální výchově. Účastníci se v podobě zážitkové aktivity seznámili s rozdíly ve fungování tradičních a nových médií v kontextu veřejného zájmu, hate speech, šíření dezinformací a fake news.

Oba workshopy byly koncipovány do školní výuky, zejm. do občanské a mediální výchovy. Vhodně tedy doplňují průřezové téma Multikulturní výchova, vzdělávací oblast Člověk a společnost aj.

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440