Realizační tým OPEN 51 si Vás dovoluje pozvat na

Akreditovaný seminář Multikulturního centra Praha pro pedagogy

Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky

realizované v rámci projektu „OPEN 51“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

 

ve středu 30. 3. 2022 od 13.00

aule Gymnázia Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí č. 8/900, Praha 3

 

Anotace: Program “Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky” obeznamuje účastníky a poskytuje jim praktické návody, jak pracovat s problematikou zařazování dějin a pohledů menšin na jednotlivé dějinné a společenské události. V první části se účastníci skrze analýzu učebnic seznámí s aktuálním stavem problematiky v současných vzdělávacích materiálech a společně hledají odpověď na otázku z jakých důvodů je důležité zařazení zkušenosti menšin do obecného narativu. V rámci druhé, praktické, části programu jsou účastníkům představeny konkrétní aktivity a přístupy, jak zařazovat dějiny a pohled menšin do školního kurikula. Následně účastníci uplatňují získané znalosti při tvorbě konkrétní aktivity, které je využitelná ve školní praxi.

 

Účast je bezplatná.

Těšíme se na setkání.

Pozvánka ke stažení zde:

OPEN 51_školení_březen 2022

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440