Realizační tým OPEN 51 si Vás dovoluje pozvat na

Akreditovaný seminář Multikulturního centra Praha pro pedagogy

ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu

realizované v rámci projektu „OPEN 51“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440

 

ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 13.00

ZŠ Klausova, Klausova 2450, Praha 5 – Stodůlky

 

Anotace: Smyslem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s modelem Kompetencí pro demokratickou kulturu jakožto klíčovým orientačním bodem k proměně způsobu formálního vzdělávání v kontextu demokratické společnosti a trhu práce ve 21. století. Kurz otvírá prostor pro reflexi své vlastní školy a ukazuje perspektivy pro podporu jejího demokratického klimatu. Kurz vede účastníky též k sebereflexi svého profesního profilu a nalezení vhodných nástrojů k podpoře svého profesního růstu a prevenci syndromu vyhoření. Program byl vyvíjen také s ohledem na současné potřeby učitelů a žáků v kontextu pandemie covid-19, zejména potřebu well-beingu učitelů i žáků a nastavování bezpečného klimatu na školách.

Účast je bezplatná.

Těšíme se na setkání.

Pozvánka ke stažení ZDE.

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440