Dne 30. 3. 2022 proběhl v aule Gymnázia Karla Sladkovského seminář na téma Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Seminářem provázely lektorky z Multikulturního centra Praha, při němž kromě jiných aktivit využily i interaktivitu, když zapojily kolegyně a kolegy do vyhledávání informací. K dispozici měly skupinky pedagogů tablety, v nichž pracovali jak s textovým, tak s obrázkovým materiálem. Během semináře jsme také porovnávali učebnicové texty a téma menšin, bavili se o ne/vhodnosti informací v nich obsažených. Seminář byl velmi přínosný a všichni si z něj odnesli užitečné informace použitelné ve výuce.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440