Ve dnech 26. a 27. dubna 2022 se uskutečnilo dvoudenní setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 51 v novém prostoru JUST HOME ve Vinohradech.

Setkání se zúčastnili koordinátoři a pedagogové zapojených škol a samozřejmě pracovní tým projektu OPEN 51. I tentokrát proběhlo setkání v příjemné atmosféře, v níž probíhal aktivní dialog.

Dne 26. 4. 2022 se uskutečnil seminář, jehož tématem bylo inkluzivní prostředí ve školách a jak přispět k jeho rozvíjení. Lektoři představili prezentaci s jednotlivými body programu. Téma bylo velmi aktuální, a proto během tohoto setkání došlo na obsáhlou debatu. Velmi zajímavé bylo sdílení odlišných přístupů k řešení inkluze na různých školách. Lektoři představili školu, v níž prováděli dlouhodobý výzkum na téma inkluze, a snažili se nám přiblížit cestu ředitelky a pedagogického sboru, jak úspěšně zvládnout inkluzi. Projednávala se především problematika asistentů pedagoga, jejich funkce, začlenění a náplň práce ve třídě.

Tématem druhého semináře konaného 27. 4. 2022 byl základní interkulturní trénink pro učitele – Ukrajina. Opět došlo na obsáhlou debatu o specifikách příchozích z Ukrajiny a problematice socializace v České republice. Dalšími tématy byl pobytový status a zejména podpora příchozích. Setkání bylo velmi přínosné a poučné

Děkujeme všem za účast, za tvořivou spolupráci a přejme dobré zdraví, a mnoho sil během školního roku.

Tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440