Milé kolegyně, milí kolegové,

dostává se k vám výukový program, který je souborem dvaceti metodik na téma Praha, místo, kde spolu žijeme a vznikl v rámci projektu OPEN 51, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440. Naším cílem a úkolem bylo vytvoření výukového programu, který byl po dobu dvou let realizován na každé z pěti partnerských škol. Nově vytvořený výukový program je zaměřen na rozvoj kompetencí k udržitelnému rozvoji a vychází z potřeb konkrétních škol.

Pracovali jsme na tématech spojených s multikulturou, generačním sblížením a porozuměním, opírali se o sociální pilíř a netušili jsme, jak nadmíru aktuální a potřebná témata to budou v okamžiku dokončení naší práce. Začali jsme na nich pracovat v době covidu a dokončili je v době, kdy do České republiky přicházejí ukrajinské děti.

Výukový program ke stažení: Výukový program OPEN 51

Chceme poděkovat obětavým a laskavým kolegům, kteří se ujali úlohy ověření metodik v praxi. Při tvorbě metodik jsme doufali, že se dostanou do rukou učitelů, kteří s námi budou spolupracovat a zároveň budou schopni poskytnout nám konstruktivní zpětnou vazbu, abychom mohli metodiky aktualizovat podle skutečných potřeb pedagogů a žáků.

Přejeme vám, ať si z výukového programu vyberete to, co shledáte pro rozvoj kompetencí vašich žáků podnětné. A výukovému programu přejeme, ať najde své uplatnění v našich školách.

Interaktivní podobu programu naleznete zde: https://dumy.cz/pmsvp. 

Realizační tým OPEN 51

 

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440