Dne 6. září 2022 proběhlo první metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v Základní školy Lobkovicovo. Koordinátoři se navzájem seznámili a představili své školy. Koordinátoři ze ZŠ Lobkovicovo sdíleli své zkušenost, které získaly v rámci realizace projektu OPEN 51. Realizační tým konzultoval s pedagogy podklady pro realizaci klíčových aktivit projektu a řešil podporu pro všechny partnerské školy. Na akci mohli účastníci vyplnit krátký dotazník, který přináší cenné postřehy a poskytuje zpětnou vazbu na pořádané akce realizačnímu týmu. Na základě vyhodnocení dotazníků si účastníci pochvalovali zejména řadu zajímavých informací.

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093