V pořadí 2. metodické setkání proběhlo online dne 26. září 2022. Obsahem 2. metodického setkání bylo poskytnutí metodické podpory koordinátorům a pedagogům zapojeným do projektu a realizujícím klíčové aktivity. Byly představeny nové metody, tipy do výuky, výukové aktivity, témata pro projekty a příklady využití moderních pomůcek při pilotážích výukového programu.

V rámci metodického setkání vystoupili i  pedagogové z partnerských škol zapojených do projektu OPEN 51, kteří již mají zkušenosti a představili metody výuky, pomůcky a výukové materiály, které se jim v projektu osvědčily.

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093