V průběhu září a října probíhali v Otevřeném mlýně v Kačici výjezdy žáků z deseti pražských škol v rámci projektu OPEN 58. Ve mlýně ve venkovní učebně se žáci učili v rámci podpory demokratických procesů ve škole o veřejném prostoru. Co to je veřejný prostor, jaké má funkce, jak ho využíváme a také, jakým způsobem se dá veřejný prostor proměňovat, aby lépe sloužil potřebám svých uživatelů.

Ukázali jsme si příklady dobré i špatné praxe a žáci si zkusili v týmech naplánovat proměnu pozemku okolo mlýna. Vyzkoušeli si, jak pracovat s veřejným plánováním, jak oslovit všechny uživatele veřejného prostoru a jak v týmu projít procesem proměny společně užívaného místa. Na závěr navrhli proces proměny nějakého prostoru, který využívají ve škole, nebo jejím okolí.

Celý proces žáci dokumentovali, natáčeli videa, prezentovali výstupy pracovních skupin a odjížděli ze mlýna plni nápadů a chuti změnit něco ve svém okolí.

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093