Základní škola Praha 5 – Řeporyje je spolu s deseti partnerskými školami z Prahy ve školním roce 2022/2023 zapojená do projektu OPEN 58.

V rámci projektu jsou realizovány aktivity, které přispívají ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. V průběhu roku budou probíhat pilotáže v různých ročnících zaměřené na podporu demokratické kultury a demokratického klimatu.

V září byli žáci 9. B na výjezdu v Otevřeném mlýně v Kačici. Vyzkoušeli si, jak pracovat s veřejným plánováním, jak oslovit všechny uživatele veřejného prostoru a jak v týmu projít procesem proměny společně užívaného místa. Na závěr navrhli proces proměny prostoru, který využívají ve škole.

Celý proces žáci dokumentovali, natáčeli videa, prezentovali výstupy pracovních skupin a odjížděli ze mlýna plni nápadů a chuti změnit něco ve svém okolí.

V návrhu proměny prostoru školy pokračovali v rámci projektového dne. Tento den využili na vyhodnocení dotazníků přání všech žáků, rozhovory s vedením školy, vybranými učiteli a žáky. Po pěti hodinách práce dospěli k finální verzi proměny prostoru.

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093