Metodická příručka vznikla jako výstup projektu s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Příručka je ke stažení ZDE:

MKC_brozura_Metodika

 

Zdroj: home. home [online]. Copyright © 2016 [cit. 05.12.2022]. Dostupné z: https://mkc.cz/

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093