K přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2023
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.

Realizační tým OPEN 58

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093