POZVÁNKA

Realizační tým OPEN 58 si Vás dovoluje pozvat na workshop Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

na téma

Demokratická škola – demokratická společnost

realizovaného v rámci projektu „OPEN 58“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093

 

v pondělí 27. 2. 2023 od 14:00

v JUST HOME, Šrobárova 13, Praha 3 – Vinohrady

https://www.just-home.cz/srobarova/

Anotace:

Inkluzivní obrat ve vzdělávání znamená mnohem víc než jenom „integraci“ žáků s SVP. Je-li inkluze skutečně implementována, odráží se především na rovině didaktické. Na základě empirického výzkumu ukazujeme, jak zavádění inkluzivních principů uvolňuje tradiční normy, a vytváří prostor pro skutečnou demokratizaci vztahů. Příklady z konkrétních škol budeme ukazovat inovativní práci s prostorem, s časem, se relací mezi vyučovacími obsahy a mezilidskými vztahy a s hodnocením. Na těchto příkladech budeme dokumentovat základní tezi, že demokratická společnost nemůže existovat bez demokratické školy.

 

Účast je bezplatná. Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na setkání.

 

Pozvánka ke stažení ZDE.

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093