Osvětové setkání na Gymnáziu Karla Sladkovského

Dne 19. 1. 2023 proběhl Den otevřených dveří na naší škole. Jako obvykle si různé kabinety připravily vlastní prezentace předmětů.   Proběhla i prezentace různých projektů, do kterých se naše škola zapojila. Rodiče, budoucí i současní studenti měli možnost se zúčastnit i Osvětového setkání OPEN 58.   Studenti, kteří jsou zapojeni do …