Inspirativní článek k demokratické kultuře

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách AUTOR: Jiřina Mrkvičková Projekt Demokratická škola se soustředil na rozvoj kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství a na profesní rozvoj učitelů s tím spojený. Jeho snahou bylo definovat následující čtyři body: 1. Úvodní slovo k tématu demokratická kultura v prostředí školy; 2. Informace o projektových …