Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách

AUTOR: Jiřina Mrkvičková

Projekt Demokratická škola se soustředil na rozvoj kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství a na profesní rozvoj učitelů s tím spojený. Jeho snahou bylo definovat následující čtyři body: 1. Úvodní slovo k tématu demokratická kultura v prostředí školy; 2. Informace o projektových aktivitách, které se v rozvoji demokratické kultury osvědčily; 3. Příručka s aktivitami, které vám poslouží jako inspirace do běžné výuky; 4. Jak rozvíjet demokratickou kulturu na vaší škole.

 

Pokud chceme naše žáky vychovávat k úctě k lidským právům, spravedlnosti, rovnému přístupu, respektu a pomoci a zároveň reagovat na potřebu současné doby rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost, musíme být schopni atmosféru demokratické kultury přinést i do školní třídy. Jak toho ale na středních školách dosáhnout a dostat demokratickou kulturu i do předmětů, kde bychom to běžně nečekali? A jak zároveň překročit hranice školy a ukázat žákům, že aktivní občanství a dobrovolnictví se mohou stát součástí jejich každodenního života?

Celý článek naleznete ZDE.

MRKVIČKOVÁ, Jiřina. Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách. <em>Metodický portál: Články </em>[online]. 06. 03. 2023, [cit. 2023-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/23327/ROZVIJIME-DEMOKRATICKOU-KULTURU-NA-SKOLACH.html>. ISSN 1802-4785.