POZVÁNKA

Realizační tým OPEN 58 si Vás dovoluje pozvat

na komentovanou prohlídku MKC Praha

realizovanou v rámci projektu „OPEN 58“

registrační číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093

 

v úterý 25. 4. 2023 od 14:00

sraz je před před Maiselovou synagogou

Anotace:

Lidská práva, demokracie a prostor města

Program tvoří procházka centrem Prahy za využití aplikace MemoGIS, která mapuje osudy obětí holocaustu. Účastníci díky aplikaci a záznamům o incidentech umístěných na konkrétních místech zjistí, že pro židovské obyvatele bylo obstarávání základních potřeb spojeno s celou řadou omezení a zákazů. Program rozvíjí tématiku lidských práv a jejich omezování, když ukazuje, že holocaust neznamenal pouze vyhlazovací tábory, ale probíhal jako persekuce a segregace postupně a nenápadně i v místech, kde se mi sami dnes pohybujeme. Součástí procházky bude i seznámení s metodikou a možnosti využití ve výuce.

Autorkou programu je ředitelka Multikulturního centra Praha, paní Zuzana Schreiberová, která nás na procházce bude doprovázet.

 

Účast je bezplatná.

Těšíme se na setkání.

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093