Dne 25. dubna 2023 proběhlo čtvrté metodické setkání koordinátorů ze zapojených partnerských škol. Setkání se konalo v hezkém prostoru Asociace soukromého zemědělství v Praze. Pozvaný lektor se zaměřil na mezipředmětovou spolupráci s cílem posilování kritického myšlení, sociálního učení, tvořivosti, iniciativy, schopnosti řešení problémů, reflexe, apod. Koordinátoři se navzájem představili své výstupy z projektu každé školy. Realizační tým konzultoval s pedagogy podklady pro realizaci klíčových aktivit projektu a řešil podporu pro všechny partnerské školy. Na akci mohli účastníci vyplnit krátký dotazník, který přináší cenné postřehy a poskytuje zpětnou vazbu na pořádané akce realizačnímu týmu. Na základě vyhodnocení dotazníků si účastníci pochvalovali zejména řadu zajímavých informací.

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093