Dne 25. dubna 2023 se uskutečnilo v Praze na Starém městě setkání pedagogů v rámci projektu OPEN 58. Setkání pro pedagogy bylo věnováno historii židovské diaspory v Praze a dorazilo na něj velké množství pedagogů. Zúčastnili se ho dokonce kolegové koordinátorů, kteří nejsou přímo zapojeni v projektu, nicméně měli zájem o vybrané téma procházky, což udělalo velkou radost realizačnímu týmu projektu. Pro velký úspěch a dobrou zkušenost v minulosti nám byla skvělou průvodkyní paní Mg. Zuzana Schreiberová z Multikulturního centra Praha z. s. Tentokrát jsme se věnovali tématu židovské Prahy. Paní Schreiberová velmi zajímavým a poutavým způsobem představovala historické události předcházející druhé světové válce na pozadí osudu konkrétních židovských obyvatel Prahy. Ve všech učitelích rezonovala otázka: Jak se jim tu žilo? Řada pedagogů po vycházce zmiňovala, jak velmi zajímavé bylo uvědomit si postupnou a plíživou přeměnu židovské diaspory v obyvatelé druhé kategorie, jak postupně a soustavně přicházeli o běžná občanská práva, až byli odvezeni do koncentračních táborů. Poučné bylo poznat, jak si na to většinová společnost zvykla a dokonce řadě z nich segregace židů vyhovovala a dokonce židy udávala za porušení zákazů a nařízení.

Při procházce jsme používali aplikaci https://ehri.cz/memogis/praha/, která pedagogům na konkrétních místech představuje historické události, ke kterým na daném místě došlo, např. incidenty, ke kterým došlo při porušení některých zákazů a nařízení týkajících se vstupu židovských obyvatel Prahy apod. Zde je k aplikaci dostupná také metodika http://www.terezinstudies.cz/export/sites/iti/.content/galerie-souboru/Tvare_mista_osudy_didakticka_prirucka.pdf Další metodikou, kterou mohou pedagogové využít je Metodika „Naši nebo cizí“, kde je skutečně obrovské množství materiálů k dějinám Židů v českých zemích. http://www.nasinebocizi.cz/publikace/velke-a-male-dejiny/

Zajímavá byla pro účastníky i informace o židovském lékaři Kurtu Freundovi, který se věnoval léčbě a výzkumu homosexuality a zasazoval se o zrušení trestu za jinou sexuální orientaci, což se po válce v České republice povedlo uzákonit dokonce dříve než v jiných demokratických zemích. Učitelé dostali kontakt na organizaci, která se věnuje queer historii a pořádá tematické procházky Prahou. Pedagogové mohou najít informace na tomto odkazu https://www.queerpamet.cz/ .

Velkým tématem, na které přišla mezi účastníky řeč je začleňování dětí z Ukrajiny do běžných tříd, a i zde měla paní Schreiberová nabídku pro pedagogy, kdy jim vysvětlovala základní kulturní rozdíly, které mohou vést k nepochopení a nepříjemným situacím s rodinami ukrajinských uprchlíků. Existuje také možnost dalšího školení v této oblasti  https://mkc.cz/cz/nabizime/interkulturni-trenink-pro-ucitele-ukrajina . Téma multikulturní výchovy a demokratických přístupů ke vzdělávání bylo pokryto ve velmi širokém záběru a každý pedagog si odnášel skvěle podané a hodnotné informace využitelné pro svou další práci.

 

Název projektu: OPEN 58

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093