Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhla na ZŠ Klausova on-line Aktivita OPEN 51, kterou vedla lektorka Mgr. Markéta ČONKOVÁ. Metodickou podporu zajišťovala Mgr. Yvetta Ellerová.

Tato aktivita nesla název Design Thinking jako cesta k inovaci.

Markéta byla v úvodu představena paní učitelkou a poté převzal kormidlo do svých rukou – bravurně. Nejprve sdělila přihlášeným žákům obsah celého setkání, vysvětlila zadání, řekla, co je čeká, co budou dělat… a společně se všichni pustili do práce.

Žáci si mohli vybrat po vzájemné dohodě ve skupině jedno z následujících témat:

– Jak bychom mohli lidem pomoci více poznat život lidí s odlišným mateřským jazykem? / Jak bychom mohli spolužákům s odlišným mateřským jazykem pomoci s počáteční adaptací?

– Jak bychom spolužákům s odlišným mateřským jazykem mohli ve škole a jejím okolí dodat pocit, že jsou u nás vítáni.

– Jak bychom mohli navrhnout lepší způsob, jak ve škole recyklovat?

Poté vzájemně ve skupině diskutovali o tom, jak danou situaci (problém) řešit či vyřešit – mapovali situaci, navrhovali řešení, přicházeli s inovativními řešeními

Žáci byli aktivní, zejména v individuální a skupinové práci, vzájemně spolupracovali, doptávali se. Když potřebovali radu, řekli si o ni, vše proudilo živě a tvořivě.

Během lekce prošli procesem od brainstormingu až po návrh prototypu řešení, navrhovali řešení na vybraný problém, a své řešení pak představovali ostatním.

Vyzkoušeli si prakticky inovátorskou práci v týmu, což technicky skvěle zvládli  právě díky precizně připravené formě skupinové práce on-line.

Využití IT techniky i aplikací bylo v této on-line formě vhodně zvoleno, velmi přesně a detailně vysvětleno její užívání prostřednictvím vloženého videa a bylo zřejmé, že žáky téma  velmi zaujalo.

———-

ZŠ a MŠ Petra Strozziho proběhly 17. 12. 2020 online aktivity OPEN. Žáci společně poznávali různé země světa pomocí puzzle, které interaktivně skládaly na svých PC nebo 3Panelu. Obrázky byly zaměřené na hlavní město dané země a některé z typických jídel, zvířat. Zábavnou formou si žáci prohloubily znalosti o jednotlivých zemích. Mohly je mezi sebou navzájem porovnávat a zastavit se u odlišností, které nás současně spojují.

——–

Aktivity OPEN v Základní a mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Ve středu 7. října 2020 proběhly v Základní a mateřské škole, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 první aktivity OPEN v rámci projektu OPEN 51. Realizace aktivit OPEN bude určena pro žáky 2. stupně. Aktivity budou vedeny zážitkovou formou a budou zaměřeny na sociální soudržnost, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, povedou k porozumění a toleranci odlišných kultur. Lektor Jiří Kruliš se tentokrát zaměří na problematiku „fake news“ a rozvoje Prahy v historických souvislostech.

První aktivity byly zaměřené na pravdivost zpráv tzv. fake news. Dle předpokladu bylo pro žáky velmi náročné odhadnout, jestli určitá zpráva je dezinformační či nikoliv. Úspěšnost ve správnosti tipování byla velmi nízká. V ověřování informací však byli většinou úspěšní a byly na základě ověření schopni případně upravit svůj nesprávný tip.

V dalších aktivitách žáci zjišťovali, jak vypadá okolí školy a zhodnotili, jak se místo od roku 1938 změnilo. To vše za asistence ortofoto map na webové stránce dveprahy.cz. Žáci zvládli zadání v rámci omezeného času skvěle. Zjistili například, že na místě OC Flora bylo dříve parkoviště. S tím také souvisí že je hustší zastavěnost budovami jak pro bydlení, tak i pro další účely. Obecně hodnotili změny častěji k lepšímu, avšak rádi by měli více prostoru pro parky.

Název projektu: OPEN 51

Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440