3. metodické setkání

Tentokrát specifické, jedinečné. Proběhlo individuálně na všech školách, respektive na každé škole zvlášť. Motivem individuálních metodických setkání bylo primárně respektování karanténních opatření, ale v posledku se ukázala jako velmi smysluplná. 7. března 2021 se uskutečnilo 3. metodické setkání na Gymnáziu Lobkovicovo a Sladkovského, 18. března pak na ZŠ Strozziho a …

Druhé metodické setkání pedagogů

Druhé metodické setkání V pořadí 2. metodické setkání je naplánováno na čtvrtek 7. ledna 2021. Uskuteční se distanční formou, v čase od 14:00 do 15:30. Obsahem 2. metodického setkání bude poskytnutí metodické podpory pedagogům v rámci podpory Aktivit OPEN, souvisejících s průřezovými tématy MKV. Prakticky budou mít pedagogové možnost podrobněji se seznámit s obsahem jednotlivých …