Závěrečná konference OPEN 58

Rádi bychom vás jménem ITveSkole.cz a partnerských škol pozvali na závěrečnou konferenci projektu OPEN 58. Akce se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2023 od 8:30 hodin v ZŠ Janského, Praha 13, Janského 2189. Pozvánka Konference OPEN 58 Můžete se těšit na prezentace videomadajlonků partnerských škol, sdílení a výměnu zkušeností a interaktivní workshopyl!? Vstup …

Inspirativní článek k demokratické kultuře

Rozvíjíme demokratickou kulturu na školách AUTOR: Jiřina Mrkvičková Projekt Demokratická škola se soustředil na rozvoj kompetencí žáků v oblastech uvědomělého občanství a na profesní rozvoj učitelů s tím spojený. Jeho snahou bylo definovat následující čtyři body: 1. Úvodní slovo k tématu demokratická kultura v prostředí školy; 2. Informace o projektových …

Osvětové setkání na Gymnáziu Karla Sladkovského

Dne 19. 1. 2023 proběhl Den otevřených dveří na naší škole. Jako obvykle si různé kabinety připravily vlastní prezentace předmětů.   Proběhla i prezentace různých projektů, do kterých se naše škola zapojila. Rodiče, budoucí i současní studenti měli možnost se zúčastnit i Osvětového setkání OPEN 58.   Studenti, kteří jsou zapojeni do …

Projektový den v ZŠ Nad vodovodem

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu OPEN 58, který je zaměřen na podporu společného vzdělávání a kompetencí žáků v základních školách v Praze. Projekt bude probíhat jeden rok a během této doby bude pilotně vyučováno podle celkem 10 připravených lekcí – na první stupni i druhém stupni např. v rámci …

PF 2023

K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dobrou spolupráci. Realizační tým OPEN 58   Název projektu: OPEN 58 Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093      

Demokracie nepatří jen do občanky

Metodická příručka vznikla jako výstup projektu s názvem Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Příručka je ke stažení ZDE: MKC_brozura_Metodika   Zdroj: home. home [online]. Copyright © 2016 [cit. 05.12.2022]. Dostupné z: https://mkc.cz/   Název projektu: OPEN 58 Reg.č.projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002093

Školní plán MKV OPEN 51

Školní plán multikulturní výchovy (dále ŠpMKV) vznikl v rámci dvouletého projektu OPEN 51, reg. č.  CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440. V období, do kterého poprvé zasáhla kombinace prezenční a distanční výuky. ŠpMKV bylo tedy možné, v průběhu projektu, ověřit školami v prezenční formě výuky i v online prostředí. Jsme si vědomi toho, že ŠpMKV …

Výukový program OPEN 51

Milé kolegyně, milí kolegové, dostává se k vám výukový program, který je souborem dvaceti metodik na téma Praha, místo, kde spolu žijeme a vznikl v rámci projektu OPEN 51, CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001440. Naším cílem a úkolem bylo vytvoření výukového programu, který byl po dobu dvou let realizován na každé z pěti partnerských škol. Nově …

Učební materiál pro potřeby ukrajinské uprchlické vlny

Učební materiál vznikl pro potřeby ukrajinské uprchlické vlny v roce 2022. Je určen všem ukrajinským začátečníkům v českém jazyce buď v rámci samostudia, anebo v jazykovém kurzu. Materiál může být využit staršími žáky, studenty středních škol a dospělými. Učební materiál seznamuje s českou abecedou, s výslovností a učí komunikovat v …

Závěrečná konference OPEN 51

Rádi bychom vás jménem ITveSkole.cz a partnerských škol pozvali na závěrečnou konferenci projektu OPEN 51. Akce se uskuteční v pondělí 13. června 2022 od 9:00 hodin v ZŠ a MŠ Zličín. Pozvánka Závěrečná konference OPEN 51  Můžete se těšit na sdílení a výměnu zkušeností a praktické ukázky lekcí výukového programu s žáky partnerských škol! …